Üliõpilaskonna Sihtasutus

Et Tartu oleks maailma kõige arendavam keskkond noortele

MISSIOON & TIIMID

Liigume oma visiooni poole tudengiorganisatsioone arendades ja neid populariseerides, et kõik noored leiaksid tee organisatsiooni, kust saada tõeliselt arendav kogemus. Tutvu meie tiimidega ja nende tegevustega, kes visiooni nimel tegutsevad! 

Võrgustiku haldus

Võrgustiku haldustiimis tegeletakse sellega, et meil oleks olemas kontakt teiste tudengiorganisatsioonidega ja et me kõik koos liiguksime süsteemselt selle poole, et Tartu tudengiorganisatsioonid oleksid kõige arendavamaks keskkonnaks noortele. Seetõttu teeme organisatsioonidega liikmekohtumisi, kogume nende kontakte ja statistikat, korraldame väljasõite organisatsioonide esindajatele, loome koostöövõimalusi, planeerime edasisi samme ja mõõdame oma progressi visiooni poole liikumises.

Turundus

Selleks, et kommunikatsioon töötaks efektiivselt ka organisatsioonisiseselt on välja töötatud kommunikatsioonistrateegia, mille järgi tegutseb terve kommunikatsioonivaldkond. Kommunikatsiooni valdkonda juhib kommunikatsioonijuht, kelle alluvuses on üks ühine tiim kolme erineva suunaga: ÜKSA kommunikatsiooni, gümnasistide ja tudengite turundus ning liikmesorganisatsioonide ja välisturundus. Juhi ülesanne on organisatsiooni juhtimine organisatsiooni ja kommunikatsiooni strateegiate alusel.

Üritused

Ürituskorralduse valdkond tegeleb, nagu nimigi ütleb, ürituste korraldamisega. Suurimateks üritusteks on OLE ROHKEM. Tudengimess sügiseti ning OLE ROHKEM. Auhinnad kevadeti. Otsime sponsoreid, kutsume liikmeid osalema ning tegeleme korralduslike pisiasjadega nagu telgi rentimine või ürituste päevakavade planeerimisega.

Aastakonverents

Aastakonverents on aasta tähtsaim üritus uutele ja vanadele tudengiorganisatsioonide juhtidele ja juhatustele, kus nad saavad aimu OLE ROHKEM. Võrgustikust, koolitusi paremaks uue õppeaasta alustuseks juhtkonnas ning tutvusi ja kontakte efektiivsemaks koostööks teiste organisatsioonidega.

Personal

Personali töö on tegeleda kõikide ÜKSA liikmetega, motiveerida neid, pakkuda neile arendavaid võimalusi, hoida ÜKSAs head sisekultuuri. Personal viib neid eesmärke ellu läbi meie värbamistegevuste, siseürituste ja koolituste korraldamise, arenguvestluste läbiviimise ja liikmete arengu jälgimise. Meie töö eesmärk on see, et kõik meie liikmeid oleksid ÜKSAs õnnelikud ja saaksid areneda.

Veebiarendus

Veebiarenduse tiim tegeleb nii olerohkem.ee kui ka yksa.ee haldamise ja arendamisega. Uuendame vananenud infot ning otsime võimalusi uute disaininõksude kasutamiseks.  Samuti hoolitseme veebilehe turvalisuse ja optimeerimise eest.

OLE ROHKEM. Lood

OLE ROHKEM. Lugude tiim avaldab OLE ROHKEM. koduleheküljel (olerohkem.ee/lood) erinevaid tudengielu ja - organisatsioonidega seotud artikleid. Samuti kirjutame aeg-ajalt teistesse väljaannetesse. Tegeleme ka muu sisuloomega ning oleme teistele tiimidele abiks turundusega. Näiteks sügiseti teeme koostööd ürituskorraldusega, et nende tegevusele suuremat tähelepanu tõmmata.

Partnerlus

Partnerlus valdkond tegeleb ÜKSAs erinevate partnerlus tegevustega. Põhiliselt tegeletakse erinevate sponsorlustegevustega (nii ühekordsed kui ka pikema ajalised koostöö partnerid), kuid otsitakse ka annetajaid ja tegeletakse vilistlastega.

Organisatsioonide koolitusmeeskond

Organisatsioonide koolitusmeeskond korraldab Arenguprogrammi, mis toetab ja aitab kiirendada tudengiorganisatsioonide arengut. Programmi raames on osalejatel võimalik mitmekuiselt töötada mentorite toega konkreetsete organisatsioonisiseste probleemide kallal, mis võivad varieeruda liikmete motiveerimisest kuni rahastusplaani arendamiseni. Lisaks korraldab OK tiim ka koolitusi, mis on valitud tudengiorganisatsioonide enda sooviavaldustest. Meie peamine eesmärk on koolitada juhtkondi ja aktiivseid tudengeid, et nad saaks omakorda efektiivsemalt arendada enda organisatsiooni liikmeid ning struktuuri.

BE MORE. Community

BE MORE. Community meeskond tegeleb samanimelise veebilehe arendamisega. Veebileht on videokoolituste platvorm, kus hetkel leidub kursusi teemadel organisatsiooni alused, juhtimine, liikmed ja avalikud suhted. Sellega toetame oranisatsioone nii Tartus kui ka Euroopas, et nad oleks stronk independent organisations. Eesmärgiga flexida, et Tartu on awesome.Meeskonnas peamine rõhk on projektide kirjutamisel, et leida rahastust edasiarenduseks ning uute vajalike koolituste tegemiseks. Samuti ka koostööpartnerite leidmine, kes oma riigis edasi promoks ning kasutajate baasi tõstaks.

ÜKSA