Üliõpilaskonna Sihtasutus

Et Tartu oleks maailma kõige arendavam keskkond noortele

MEIE INIMESED & TIIMID

Liigume oma visiooni poole tudengiorganisatsioone arendades ja neid populariseerides, et kõik noored leiaksid tee organisatsiooni, kust saada tõeliselt arendav kogemus. Tutvu meie tiimidega ja nende tegevustega, kes visiooni nimel tegutsevad! 

ÜKSA juhatus

ÜKSA igapäevast tööd juhib vabatahtlikest koosnev juhatus.

Petrik õpib hetkel teist aastat Tartu Ülikoolis magistri õppekaval “Muutuste juhtimine ühiskonnas”. Tudengiorganisatsioonide maastikul on ta toimetanud juba peaaegu 5 aastat, olles erinevatel aegadel mitme eripalgelise organisatsiooni liige. Lisaks ÜKSA juhtimisele töötab ta osakoormusega DD sihtasutuses strateegia konsultandina.

Petrik on sihtasutuse allkirjaõiguslik liige, kes vastutab ÜKSA arengu eest SA nõukogu ees ja korraldab juhatuse igapäevatööd. Ühtlasi vastutab tegevjuhina organisatsiooni strateegia ja põhiliste arengusuundade üle. Hetkel täidab ka Petrik võrgustiku valdkonnajuhi rolli, mille raames juhendab ja suunab võrgustiku korralduse ja organisatsioonide arenduse meeskondi.

Aulika õpib Tallinna Majanduskoolis sotsiaalmeedia spetsialistiks. Nagu hunt kriimsilmale omane, on ka tal palju eriilmelisi ameteid. Üliõpilaskonna Sihtasutuses on ta peamiseks tegevusalaks kommunikatsioonivaldkonna juhtimine, kus vastutab kogu välise imidži ning kommunikatsiooni arengusuundade eest. Lisaks sellele on ta ka turundustiimi ja vilistlaskonverentsi juht, mentor ja kontori haldjas. Organisatsiooni välisel ajal on ta poliitilise noortekogu juht, heategevusliku organisatsiooni sekretär, Turundusklubi liige, vabakutseline sotsiaalmeedia spetsialist ja osalise ajaga juuksurisalongi administraator. Vabal ajal meeldib talle laulda, tantsida, pildistada, raamatuid lugeda, üritustel käia ja inimestega sügavatel teemadel arutleda. 

ÜKSAs on ta juba aastast 2019, küll aastase pausiga, kuid selle aja jooksul on jõudnud olla Organisatsioonide Arenduse (endine Korraldus) tiimis koolituste korraldaja, Aastakonverentsi peakorraldaja, Tudengimessi päevajuht, Auhindade tiimiliige ja palju muudki. Lisaks ÜKSAle on ta osalenud ka ülelinnalise organisatsiooni töös, kus oli aasta aega juhatuses avalike suhete juht, mentor, personali tugi ja Suveülikooli korraldaja.

Lisaks oma kohustustele ÜKSA-s õpib Sheryl ka Tartu Ülikoolis rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute magistriprogrammil. Erinevates tudengiorganisatsioonides on Sheryl olnud juba oma bakalaureuseõpingute algusest ning ÜKSA-s on ta juba kolmandat aastat. 

Oma rollis ÜKSA-s tegeleb Sheryl erinevate organisatsiooni finantsasju puudutavate tegevustega, sh rahastusvõimaluste leidmisega. Partnerlusjuhina tegeleb ta ka sponsorite leidmise, ÜKSA partnerlussuhete loomise ning koostöö korraldamisega.

Oliver on lõpetanud Tartu Ülikoolis arvutitehnika eriala ning töötab igapäevaselt tehnoloogia valdkonnas. Lisaks sellele on ta õpetanud matemaatikat ja programmeerimist nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka Tartu Ülikoolis.

Kolm aastat tagasi alustas Oliver ÜKSAs veebiarenduse tiimi liikmena. Sealt edasi juhtis ta veebiarenduse tiimi ja tegeleb nüüd personali valdkonna arendamisega. Tema vastutusalasse jäävad personali ja veebiarenduse meeskondade töö toetamine ja nende üldised arengusuunad (mentorlussüsteem, enesearengu võimalused, veebilehed koos nende hoolduse ja turvalisusega).

PETRIK SAKS

tegevjuht

petrik.saks[ät]yksa.ee

AULIKA LAAGUS

kommunikatsioonijuht

aulika.laagus[ät]yksa.ee

SHERYL TÄRGLA

finants- ja partnerlusjuht

sheryl.targla[ät]yksa.ee

OLIVER OLL

personalijuht

oliver.oll[ät]yksa.ee

ÜKSA juhatus

ÜKSA igapäevast tööd juhib vabatahtlikest koosnev juhatus.

PETRIK SAKS

tegevjuht

petrik.saks[ät]yksa.ee

AULIKA LAAGUS

kommunikatsioonijuht

aulika.laagus[ät]yksa.ee

SHERYL TÄRGLA

finants- ja partnerlusjuht

sheryl.targla[ät]yksa.ee

OLIVER OLL

personalijuht

oliver.oll[ät]yksa.ee

ÜKSA tiimid

ÜKSA on struktuuriliselt jaotatud erinevateks tiimideks.

Võrgustiku Korraldus

 

Tiimijuht: Hanna Rebane

Võrgustiku korraldustiimis tegeletakse sellega, et meil oleks olemas kontakt teiste tudengiorganisatsioonidega ja et me kõik koos liiguksime süsteemselt selle poole, et Tartu tudengiorganisatsioonid oleksid kõige arendavamaks keskkonnaks noortele. Seetõttu teeme organisatsioonidega liikmekohtumisi, kogume nende kontakte ja statistikat, korraldame väljasõite organisatsioonide esindajatele, loome koostöövõimalusi, planeerime edasisi samme ja mõõdame oma progressi visiooni poole liikumises.

TurundusTiimijuht: Aulika Laagus

Selleks, et kommunikatsioon töötaks efektiivselt ka organisatsioonisiseselt on välja töötatud kommunikatsioonistrateegia. Kommunikatsiooni valdkonda juhib kommunikatsioonijuht, kelle alluvuses on üks ühine tiim kolme erineva suunaga: ÜKSA kommunikatsiooni, gümnasistide ja tudengite turundus ning liikmesorganisatsioonide ja välisturundus. Juhi ülesanne on organisatsiooni juhtimine organisatsiooni ja kommunikatsiooni strateegiate alusel.

Organisatsioonide arendus

Tiimijuht: Kärt Sihver

Organisatsioonide Arenduse meeskond korraldab Arengulaborit, mis toetab ja aitab kiirendada tudengiorganisatsioonide arengut. Tegeletakse probleemide kallal, mis võivad varieeruda liikmete motiveerimisest kuni rahastusplaani arendamiseni. Lisaks korraldab tiim ka Juhtimispäevi, et tõsta tudengiorganisatsioonide juhtimiskvaliteeti. Korraldame ka koolitusi, mis on valitud tudengiorganisatsioonide enda sooviavaldustest.

Veebiarendus

Tiimijuht: Stina Maripuu

Veebiarenduse tiim tegeleb nii olerohkem.ee kui ka yksa.ee haldamise ja arendamisega. Uuendame vananenud infot ning otsime võimalusi uute disaininõksude kasutamiseks.  Samuti hoolitseme veebilehe turvalisuse ja optimeerimise eest.

Partnerlus

 

Tiimijuht: Sheryl Tärgla

Partnerluse tiim tegeleb ÜKSAs erinevate partnerlus tegevustega. Põhiliselt tegeletakse erinevate sponsorlustegevustega (nii ühekordsed kui ka pikema ajalised koostöö partnerid), kuid otsitakse ka annetajaid ja tegeletakse vilistlastega.

Personal

 

Tiimijuht: Markos Parve

Personali töö on tegeleda kõikide ÜKSA liikmetega, motiveerida neid, pakkuda neile arendavaid võimalusi, hoida ÜKSAs head sisekultuuri. Personal viib neid eesmärke ellu läbi meie värbamistegevuste, siseürituste ja koolituste korraldamise, arenguvestluste läbiviimise ja liikmete arengu jälgimise. Meie töö eesmärk on see, et kõik meie liikmeid oleksid ÜKSAs õnnelikud ja saaksid areneda.

ÜKSA nõukogu

ÜKSA strateegilisi valikuid suunab vabatahtlikest koosnev nõukogu.

Endla Reintam

EMÜ prorektor

Dagmar Narusson

TÜ lektor

Lauri Sokk

Ettevõtja

Joanna Kurvits

DD Stratlabi konsultant

Anette-Mai Pirk-Birk

TÜ üliõpilasesinduse aseesimees

Mirell Prosa

Sorainen advokaat

Kadri Lees

Tartu linna esindaja

ÜKSA