Üliõpilaskonna Sihtasutus

Et Tartu oleks maailma kõige arendavam keskkond noortele

MEIE INIMESED & TIIMID

Liigume oma visiooni poole tudengiorganisatsioone arendades ja neid populariseerides, et kõik noored leiaksid tee organisatsiooni, kust saada tõeliselt arendav kogemus. Tutvu meie tiimidega ja nende tegevustega, kes visiooni nimel tegutsevad! 

ÜKSA juhatus

ÜKSA igapäevast tööd juhib vabatahtlikest koosnev juhatus.

PETRIK SAKS

tegevjuht

petrik.saks[ät]yksa.ee

AULIKA LAAGUS

kommunikatsioonijuht

aulika.laagus[ät]yksa.ee

SHERYL TÄRGLA

finants- ja partnerlusjuht

sheryl.targla[ät]yksa.ee

OLIVER OLL

personalijuht

oliver.oll[ät]yksa.ee

ÜKSA tiimid

ÜKSA on struktuuriliselt jaotatud erinevateks tiimideks.

Võrgustiku Korraldus

 

Tiimijuht: Hanna Rebane

Võrgustiku korraldustiimis tegeletakse sellega, et meil oleks olemas kontakt teiste tudengiorganisatsioonidega ja et me kõik koos liiguksime süsteemselt selle poole, et Tartu tudengiorganisatsioonid oleksid kõige arendavamaks keskkonnaks noortele. Seetõttu teeme organisatsioonidega liikmekohtumisi, kogume nende kontakte ja statistikat, korraldame väljasõite organisatsioonide esindajatele, loome koostöövõimalusi, planeerime edasisi samme ja mõõdame oma progressi visiooni poole liikumises.

TurundusTiimijuht: Aulika Laagus

Selleks, et kommunikatsioon töötaks efektiivselt ka organisatsioonisiseselt on välja töötatud kommunikatsioonistrateegia. Kommunikatsiooni valdkonda juhib kommunikatsioonijuht, kelle alluvuses on üks ühine tiim kolme erineva suunaga: ÜKSA kommunikatsiooni, gümnasistide ja tudengite turundus ning liikmesorganisatsioonide ja välisturundus. Juhi ülesanne on organisatsiooni juhtimine organisatsiooni ja kommunikatsiooni strateegiate alusel.

Organisatsioonide arendus

Tiimijuht: Kärt Sihver

Organisatsioonide Arenduse meeskond korraldab Arengulaborit, mis toetab ja aitab kiirendada tudengiorganisatsioonide arengut. Tegeletakse probleemide kallal, mis võivad varieeruda liikmete motiveerimisest kuni rahastusplaani arendamiseni. Lisaks korraldab tiim ka Juhtimispäevi, et tõsta tudengiorganisatsioonide juhtimiskvaliteeti. Korraldame ka koolitusi, mis on valitud tudengiorganisatsioonide enda sooviavaldustest.

Veebiarendus

 

Tiimijuht: Laura Nemvalts

Veebiarenduse tiim tegeleb nii olerohkem.ee kui ka yksa.ee haldamise ja arendamisega. Uuendame vananenud infot ning otsime võimalusi uute disaininõksude kasutamiseks.  Samuti hoolitseme veebilehe turvalisuse ja optimeerimise eest.

Partnerlus

 

Tiimijuht: Sheryl Tärgla

Partnerluse tiim tegeleb ÜKSAs erinevate partnerlus tegevustega. Põhiliselt tegeletakse erinevate sponsorlustegevustega (nii ühekordsed kui ka pikema ajalised koostöö partnerid), kuid otsitakse ka annetajaid ja tegeletakse vilistlastega.

Personal

 

Tiimijuht: Markos Parve

Personali töö on tegeleda kõikide ÜKSA liikmetega, motiveerida neid, pakkuda neile arendavaid võimalusi, hoida ÜKSAs head sisekultuuri. Personal viib neid eesmärke ellu läbi meie värbamistegevuste, siseürituste ja koolituste korraldamise, arenguvestluste läbiviimise ja liikmete arengu jälgimise. Meie töö eesmärk on see, et kõik meie liikmeid oleksid ÜKSAs õnnelikud ja saaksid areneda.

ÜKSA nõukogu

ÜKSA strateegilisi valikuid suunab vabatahtlikest koosnev nõukogu.

Endla Reintam

EMÜ prorektor

Dagmar Narusson

TÜ lektor

Lauri Sokk

Ettevõtja

Joanna Kurvits

DD Stratlabi konsultant

Anette-Mai Pirk-Birk

TÜ üliõpilasesinduse aseesimees

Mirell Prosa

Sorainen advokaat

Kadri Lees

Tartu linna esindaja

ÜKSA