yksa.ee veebilehe privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid Üliõpilaskonna Sihtasutusele, registrinumber 90002008, kuuluval veebilehel yksa.ee (edaspidi veebileht).

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Veebilehe külastajate isikuandmeid ei koguta, töödelda ega säilitata.

3. Veebilehe külastamine

4.1. Veebilehe külastamisel külastaja andmeid ei koguta.

4. Brauserikoogid (cookies)

4.1. Veebileht ei kasuta brauserikooke.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning teiste Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmekäitlejal on õigus privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest veebilehe kaudu.

ÜKSA