Üliõpilaskonna SA
finantsvõimekuse arenguhüppe ettevalmistamine

projekti Eesmärk

Projekti eesmärgiks on Üliõpilaskonna SA finantsvõimekuse arenguhüppeks ettevalmistumine, et muuta organisatsioon jätkusuutlikumaks ja pakkuda seeläbi ka edaspidi Tartu noortele arendavaid kogemusi.

4000€

Nii palju raha saime

Projekti tulemusena on ÜKSA-I kaardistatud organisatsiooni rahastusvõimalused, arendatud liikmete pädevusi partnerluses ning loodud tegevuskava organisatsiooni finantsvõimekuse tõstmiseks läbi partnerlussüsteemi edendamise.

projekti tulemus

TEGEVUSED

kohtumised arengueksperdiga

Arengueksperdi roll on kaardistada projektimeeskonnaga ÜKSA rahastuse hetkeseisu koos võimaluste ja takistustega, analüüsida ÜKSA kirjalikku materjale (lepingud, partnerluse dokumendid vms), anda edasi teadmisi partnerlussüsteemi ülesehitamisest ja koostada kohtumiste põhjal tegevuskava.

Partnerlussüsteemi arendustegevustesse kaasatakse ka Vabaühenduste Liidu teisi liikmeid ja enda OR. võrgustiku tudengiorganisatsioone. Kohtumistel vahetatakse kogemusi ja õpitakse seeläbi häid praktikaid partnerlussüsteemi loomiseks. Samuti suheldakse varasemate ja potentsiaalsete ettevõtetega, et kaardistada sponsorite soove ja võimalusi koostööks ÜKSA-ga.

teised kohtumised

partnerlussüsteem

Projekti käigus luuakse ka uus partnerlussüsteem, millele ÜKSA ka üle kolib. Pärast uue süsteemi ülesseadmist proovivad ÜKSA liikmed selle abil sponsoreid leida ning analüüsivad hiljem vana ning uue süsteemi erinevusi ning tulemuslikkust. 

Projekti toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

ÜKSA