ÜLIÕPILASKONNA SA FINANTSVÕIMEKUSE

ARENGUHÜPE

projekti Eesmärk

Projekti eesmärgiks on Üliõpilaskonna SA finantsvõimekuse arendamine, et luua jätkusuutlik rahastusmudel, mille tulemusena saame paremini toetada Tartu tudengiorganisatsioone. 

16 242 €

Nii palju raha saime

Projekti tulemusena on meil loodud rahastusmudel, mis võimaldab iga aasta pakkuda kvaliteetseid programme ja üritusi noorteorganisatsioonidele. Ühtlasi on soov luua organisatsioonile alaline töökoht, mis võimaldaks paremini hoida ja arendada juhtimiseks vajalike kompetentse.

projekti tulemus

TEGEVUSED

kohtumised arengueksperdiga

Arengueksperdi roll on nõustada projektimeeskonda tegevuste elluviimisel ja aitab ühtlasi luua organisatsioonile vajalike finantsjuhtimise süsteeme.

Arendame projekti raames OLE ROHKEM. rebasekottide projekti, mille kaudu saavad uued tudengid tervituskoti ülikooli õpingute alguses, ning millest saadud ettevõtlustulu rahastab paljusid tudengiorganisatsioonide võimestamiseks mõeldud tegevusi.

REBASEKOTID

SUURSPONSORID

Projekti käigus katsetame ja arendame edasi juba arenguhüppe ettevalmistavas voorus algatatud muudatusi sponsorlussüsteemile, mille kaudu leiame tudengiorganisatsioonide toetamisest huvitunud rahalisi ja mitterahalisi toetajaid.

Sponsorlussüsteeme kõrvalt arendame ka koostööd avaliku-õiguslike organisatsioonidega (mh ülikoolid ja ministeeriumid), et leida kohti koostöö arendamiseks. Soovime luua sisulist koostööd erinevate organisatsioonidega, kes oleksid valmis panema käe alla, et luua rohkem võimalusi nii ÜKSAle endale kui ka tudengiorganisatsiooonidele.

KOOSTÖÖ
ARENDAMINE

Projekti toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

ÜKSA